Dr RF Mahabane

Tel: 018 397 7300, Hospital: Victoria Itokolle Private hospital

Dr J May

Tel: 011 933 5000, Hospital: Dr SK Matseke Memorial

Dr C Mpehle

Tel: 011 933 3091, Hospital: Dr SK Matseke Memorial

Dr P Ntlemo

Tel: 011 933 2026, Hospital: Dr SK Matseke Memorial

Dr T Mtsi

Tel: 011 933 3073, Hospital: Dr SK Matseke Memorial

Dr LA Morudu

Tel: 101 332 256, Hospital: Dr GM Pitje Day Hospital

Dr K Magaela

Tel: 011 933 5045, Hospital: Dr SK Matseke Memorial

DR A JIMOH

Tel: 016 420 3147, Hospital: Naledi Nkanyezi