Dr P Molopyane

Position: Ophthalmologist

Tel: 011 861 6273
, Hospital: Botshelong Empilweni