DR Kazadi

Tel: 016 420 3000, Hospital: Naledi Nkanyezi

Dr Moroeng

Tel: 016 420 3000, Hospital: Naledi Nkanyezi

Ms NB Kader

Tel: 016 420 3159, Hospital: Naledi Nkanyezi

Ms M Mokone

Tel: 016 420 3071, Hospital: Naledi Nkanyezi

Ms L Hamman

Tel: 016 420 3159, Hospital: Naledi Nkanyezi